Xem Đây chính là lí do ở sao nên gắn camera trước và trong nhà

— Yume.vn —

May mà gắn camera nên mới thấy được nhiều tên trộm vô ý thức thật Lấy đồ nhà người ta xong khi đi còn không chịu đóng hộ cái cửa nữa…


#Yume