Xem ĐỀ PHÒNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT VÙNG NÚI PHÍA BẮC – Yume.vn

— Yume.vn —

VÙNG NÚI PHÍA BẮC kế tiếp MƯA LỚN TRONG 24H đến

(12h-28/5/2019) ĐỀ PHÒNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT VÙNG NÚI PHÍA BẮC
ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa khá to như: Sìn Hồ (Lai Châu) 124mm, Mường Lay (Điện Biên) 52mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 151mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 57mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 58mm.
Do ảnh hưởng của rãnh áp…

KhácYume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume