Xem ĐỀ XUẤT NGHỈ THÊM 1 NGÀY DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH

— Yume.vn —

ĐỀ XUẤT NGHỈ THÊM 1 NGÀY DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cân nhắc bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp tết Dương lịch vào bộ luật Lao động (sửa đổi), để người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đây là nội dung được đưa ra thảo luận ở Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng…

Khác


#Yume