Xem Đi xe máy ngược chiều còn lớn tiếng thách thức

— Yume.vn —

Ngược chiều mà còn làm liều, tỏ ra hổ báo cơ… Lại còn được cả đôi, một Grab một AhaMove thi nhau chỉ trỏ, chửi bới người đi đúng?


#Yume