Xem Điểm nghẽn pháp lý trong thương mại điện tử theo kinh tế chia sẻ

— Yume.vn —

Do hiện nay chưa có quy định rõ ràng đối với công ty thương mại điện tử hàng đã qua xài trong việc lưu kho, nên startup đã chọn cách ‘đi đường vòng’ là làm hợp đồng ký gửi với từng nhà bán để hợp pháp hóa quy trình…


#Yume