Xem Đối chất giữa phụ huynh và nhà trường vụ học sinh lớp 1 trường Quốc tế GateWay

— Yume.vn —

Trường phổ thông liên cấp “quốc tế” Gateway và phụ huynh học sinh lớp 1 L.H.L. đã có các đối chất để làm rõ nguyên nhân chết của cháu đang gây bức xúc các ngày qua!


#Yume