Xem Đồng tiền là đồng “bạc”: khi cho vay là bằng hữu, khi đòi nợ lại là kẻ thù – Yume.vn

— Yume.vn —

Chính các lúc vay – mượn tiền, ta sẽ nhìn thấu được các người xung quanh.

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #CnYume Chân thành cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume