Xem ĐƯA MÚA RỐI VÀO TRỊ LIỆU CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN

— Yume.vn —

ĐƯA MÚA RỐI VÀO TRỊ LIỆU CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN
Trẻ chậm phát triển hay có các biểu hiện dối loạn phổ tự kỷ luôn đòi hỏi các cách dạy và giúp đặc biệt. xài các con rối để làm nâng cao khả năng phát triển các kỹ năng của trẻ là một phương pháp mới đây đang được một chuyên gia về trị liệu múa rối Hàn Quốc phối hợp với Khoa giáo dục đặc biệt của Trường Đại học sư phạm Hà Nội nghiên cứu để đưa vào các giáo trình bổ trợ cho việc giảng dạy cho trẻ chậm phát triển ở Việt Nam.


#Yume