Xem Đừng gọi Hương Giang là Hoa hậu, hãy gọi cô ấy là “Nữ hoàng du lịch”

— Yume.vn —

quả thực là “cô gái vàng trong làng du lịch” mà. 🤣
#Mutex #Ht


#Yume