Xem dùng tài sản công thanh toán dự án BT

— Yume.vn —

Bắt đầu từ tháng 10 đến, việc thanh toán cho các dự án xây dựng, chuyển giao hay còn gọi là dự án BT sẽ được thực hiện theo nghị định 69, vừa mới được Chính phủ vừa ban hành. Nghị định này liệu có thể lấp được các lỗ hổng chính sách trong việc triển khai các dự án BT hay không?


#Yume