Xem Đuổi bò IQ vô cực

— Yume.vn —

Đây là cách em đuổi bò mọi người ạ, nếu không đuổi là ngày nào tụi nó cũng làm mấy bãi trước nhà em, thúi không chịu được. Em không muốn ác đâu Tuy nhiên tụi nó bắt em phải ác. 😂😂😂
Nguồn: Phạm Lay/KSC
#aFamilyVideos #Lv #IQvocuc


#Yume