Xem Đường cong lợi suất đảo ngược ngược: suy thoái cận kề?

— Yume.vn —

Tuần qua, thị trường chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến các biến động mạnh, sau hàng loạt diễn biến khó lường từ nền kinh tế số một thế giới là Mỹ.
1 đường cong lợi suất dốc lên sẽ có nghĩa là nhà đầu tư lạc quan về tương lai, và sẽ chuyển vốn sang các tài sản như cổ phiếu.
Ngược lại, đường cong lợi suất đảo ngược là chỉ báo cho thấy nhà đầu tư lo ngại 1 cuộc suy thoái sắp đến, và sẵn sàng đầu tư vào các tài sản an toàn như trái phiếu dài hạn, ngay cả khi chỉ được hưởng lợi suất thấp.


#Yume