Xem Dương Minh Tuyền lái xe bạc tỉ trêu gái đẹp ở BOT

— Yume.vn —

Sau màn trêu đùa ở BOT là các trải lòng của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền năm nào.
“ở đời sướng nhất là gì các bạn biết không?”


#Yume