Xem Facebook có thể ẩn nút like trên news feed

— Yume.vn —

Cư dân mạng tuần qua bình luận như thế nào về thông báo “facebook có thể ẩn nút like trên bài đăng” để người xài tránh đố kỵ?


#Yume