Xem Gã sở khanh lừa gạt tống tiền phụ nữ mặc dù đã có vợ con, bị đội hiệp sĩ bắt được.

— Yume.vn —

Lợi dụng vẻ bề ngoài tri thức, tên sở khanh đã tống tiền người phụ nữ 20 triệu, kế tiếp còn bắt ép gửi các hình ảnh nóng để hắn ta uy hiếp …
Nguồn: Nguyễn Thanh Hải


#Yume