Xem giá bán túi nylon còn thấp hơn cả mức thuế bảo vệ môi trường

— Yume.vn —

Thuế bảo vệ môi trường của túi nylon là 40,000đ/kg, Tuy nhiên giá bán thực tế ở chợ mỗi kg túi là 26,000đ/kg ?!?!


#Yume