Xem “Giá” có 5 nghìn/cân cũng phải giữ mà làm nộm. Phụ nữ nên tự đứng trên đôi chân của mình

— Yume.vn —

Thu Quỳnh thừa nhận, khoảng thời gian sau ly hôn, Thu Quỳnh cũng giống y như Huệ, mà ai phải trải qua rồi mới có thể hiểu được lý do ở sao Huệ lại như thế, để đến mức bị ghét như thế. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li #hvt #ThuQuynh #Venhadicon


#Yume