Xem GIẢM CHÔN LẤP RÁC BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT: VẪN KHÓ NẾU KHÔNG PHÂN LOẠI

— Yume.vn —

GIẢM CHÔN LẤP RÁC BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT: VẪN KHÓ NẾU KHÔNG PHÂN LOẠI
Với trên 500 tấn rác thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày, việc xử lý rác thải đặt ra áp lực lớn đối với tỉnh Hưng Yên. Nếu như trước đây, công nghệ chủ yếu là chôn lấp, tốn diện tích đất và có nhiều hệ lụy về môi trường; thời gian gần đây, rác thải sinh hoạt ở vị trí này đã được đưa vào dây chuyền đốt công nghệ cao, tận dụng xỉ đốt để làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung. Hiệu quả bước đầu là thế, Nhưng, công nghệ này vẫn gặp khó do rác không được phân loại từ nguồn. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên.


#Yume