Xem Gỡ nút thắt cho bất động sản có thời hạn

— Yume.vn —

Nhiều loại hình bất động sản sở hữu có thời hạn như officetel hay condotel đang sụt giảm cả về cung và cầu. Cụ thể, nguồn cung mới giảm từ 40 – 70% theo năm, lượng tiêu thụ mới cũng giảm từ 30-40%.
Một loạt các nút thắt chưa được tháo dỡ… kìm hãm sự phát triển của loại hình bất động sản vốn được xem là xu thế phát triển tất yếu…
Vậy Làm như thế nào để gỡ các nút thắt này?


#Yume