Xem HÀ NỘI KIẾN NGHỊ TĂNG MỨC PHẠT HÀNH VI XÂM HẠI trẻ nhỏ

— Yume.vn —

HÀ NỘI KIẾN NGHỊ TĂNG MỨC PHẠT HÀNH VI XÂM HẠI trẻ nhỏ
Nhận định tình hình xâm hại trẻ nhỏ còn nghiêm trọng, UBND TP đã Hà Nội kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng với các hành vi này, cam kết tính răn đe.


#Yume