Xem HÀ NỘI MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA BÁNH TRUNG THU

— Yume.vn —

HÀ NỘI MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA BÁNH TRUNG THU
Chiều nay, 27.8, đoàn thanh kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP ở 1 số cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn quận Tây Hồ. Tuy chưa phát hiện ra các sai phạm lớn, Tuy nhiên trong quá trình làm việc, đoàn đã phát hiện có các cơ sở sản xuất lớn, nổi tiếng.. Tuy nhiên vẫn mắc phải 1 số vi phạm cơ bản.


#Yume