Xem HAI phương pháp NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

— Yume.vn —

HAI phương pháp NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020
Bộ Lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2020. Theo kế hoạch này, số ngày nghỉ tết đều là 7 ngày


#Yume