Xem HÀNG QUÁN ĐÓNG CỬA, DÂN QUANH công ty RẠNG ĐÔNG THI NHAU BÁN NHÀ

— Yume.vn —

HÀNG QUÁN ĐÓNG CỬA, DÂN QUANH công ty RẠNG ĐÔNG THI NHAU BÁN NHÀ
Hàng trăm người dân đã tạm thời di tản, tìm đến các cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe. Thậm chí khi thông báo về thời gian hoàn thành việc khắc phục hậu quả chưa được cơ quan chức năng công bố, nhiều gia đình đã chọn giải pháp đóng cửa hàng quán, đăng thông báo bán nhà.


#Yume