Xem Hành trình 9 năm yêu nhau của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt

— Yume.vn —

9 năm hôn nhân, là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, Nhưng để nhận được sự bền chặt như ngày hôm nay, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng phải cùng nhau vững lòng tin qua khá nhiều sóng gió. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Hs


#Yume