Xem Hành trình gần 300 ngày tìm xác con và những chuyện chưa kể trong vụ thẩm Hoa Kỳ viện Cát Tường – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ròng rã gần 300 ngày tìm kiếm con gái bị chủ thẩm Hoa Kỳ viện Cát Tường phi tang xuống sông Hồng, mỗi lần nhắc lại, bà Nguyễn Thị Hiền không thể nào quên được.

Có những chuyện cho tới bây giờ, sau 5 năm người mẹ ấy mới kể ra trong cuộc hành trình tìm kiếm con.

Xem thêm Đoạn Video định dạng Mutex tại #Mutex #CiChúng tôi Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết!