Xem HERE WE GO 2019 – Thử thách 4: Ăn ngon tính sau – Mạnh Tiến Khôi

— Yume.vn —


Thử thách ngày 4: Ăn ngon tính sau – Mạnh Tiến Khôi “một mình cân cả thế giới”!

———
Nhận ngay 1000 voucher 100K GrabFood cho 1000 “ Fan Cứng” vote nhiều nhất trên microsite Here We Go!

Theo dõi hành trình và ủng hộ Khôi ở: https://herewego.kenh14.vn/bai-viet…/manh-tien-khoi-6307.htm

#OPPO #Reno #Vượtchuẩntầmnhìn#Yume