Xem Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cảnh báo người nước ngoài lừa đảo qua MXH

— Yume.vn —


rất nhiều người đã gọi điện nhờ sự hỗ trợ của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vì bị lừa đảo qua mạng xã hội từ người nước ngoài!

Nguồn: Nguyễn Thanh Hải#Yume