Xem HỒ HỐ HỒ CHÍ MINH – Yume.vn

— Yume.vn —

“Bài ca Hồ Chí Minh” với phần thể hiện siêu hùng tráng và đậm đà bản sắc dân tộc Việt của dàn hợp xướng quốc tế trong chương trình “10 ngày rung chuyển thế giới”

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người!Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume