Xem Hồ Ngọc Hà đã làm gì khiến các người đàn ông này biết trân quý

— Yume.vn —

Hành động hậu chia tay của Cường Đô La hay Chu Đăng Khoa đối với Hồ Ngọc Hà đủ để chứng tỏ họ đã từng yêu và trân trọng cô đến như thế nào. ☺
#Mutex #Hs


#Yume