Xem Hoa hậu Thu Hoài: ‘Sai lầm nhất chính là lấy sai chồng, Nhưng không đủ dũng khí để làm lại’

— Yume.vn —

Phụ nữ hiện đại, không ngại làm lại!
Thu Hoài cho rằng: Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ đến hai chữ hy sinh hay chịu đựng, chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ tàn phá cả một đời người rồi. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Qm #Lv


#Yume