Xem Hoàn tiền khủng, công ty thanh toán sống mẫu gì?

— Yume.vn —

Ngày trước kinh doanh ban đầu chỉ mong “hòa vốn” để có khách.
hiện nay, khốc liệt hơn,thì phải cắn răng gồng mình chịu lỗ. Ai khỏe hơn thì chịu đựng lâu hơn.


#Yume