Xem Hong Kong công bố gói kích thích kinh tế

— Yume.vn —

Gói kích thích này được cho là phương án trước mắt để chống sốc cho nền kinh tế khu vực này, trong bối cảnh nhiều biến động xã hội đang làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, mua bán.


#Yume