Xem HỌP KHẨN các cách ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4

— Yume.vn —

HỌP KHẨN các cách ỨNG PHÓ BÃO SỐ 4
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 4, ngày hôm nay Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo các cách để ứng phó.


#Yume