Xem HƯỚNG DẪN giáo viên KỸ NĂNG PCCC TRONG TRƯỜNG HỌC

— Yume.vn —

HƯỚNG DẪN giáo viên KỸ NĂNG PCCC TRONG TRƯỜNG HỌC
trong các năm gần đây, công tác phòng cháy chữa cháy ở các trường học đã được chú trọng. Mặc dù việc xảy ra cháy, nổ trong các cơ sở trường học ít hơn nhiều so với tỉ lệ cháy nổ ở các hộ dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, song công tác PCCC ở vị trí này vẫn còn nhiều thiếu sót bất cập và nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do đó, trong sáng nay, 7/9, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng PCCC đối với các cán bộ, giáo viên trong các trường học trên địa bàn.


#Yume