Xem Indonesia – Yume.vn

— Yume.vn —

Cập nhật thêm tình hình ở người láng giềng ĐA ĐẢNG Indonesia tối ngày 22/5 sau khi kết quả bầu cử được công bố.
Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng.Chúng tôi Xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume