Xem Iran: cơ hội nảy sinh từ cấm vận

— Yume.vn —

Cấm vận làm giá trị tiền tệ của Iran chỉ còn 1/3. Tuy nhiên cũng Cho nên, du lịch Iran trở nên khá rẻ.


#Yume