Xem Jolie Nguyễn: “Mình có thể làm được tất cả mọi thứ mà không cần cái danh xưng ‘rich kid’ – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Jolie Nguyễn cho biết: Danh xưng “rich kid” sẽ làm lu mờ hết tất cả hoạt động nghệ thuật hay các gì cô đã cống hiến. 😎
Xem thêm Video ngắn định dạng Mutex ở #Mutex #LiYume Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi!

Yume