Xem Karik cũng “bó tay” trước màn tăng xin giảm mua, đòi nợ đến cùng của Miu Lê – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

thực sự là Miu Lê đã ra tay, Karik cũng phải chịu thua…

Xem thêm định dang Mutex ở #Mutex #LiXin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume