Xem Khi nào chúng tôi ăn tiền thì anh mới có quyền quay phim

— Yume.vn —

CA phường ở khu vực (chưa xác định) trực thuộc tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra người chơi giao thông, tiếp theo người này lấy điện thoại ra quay phim, Đồng thời hỏi lý do dừng phương tiện.

các đồng chí CA phường đã giật điện thoại, Đồng thời giải thích lý do cụ thể rằng "Chừng nào chúng tôi ăn hối lộ, ăn tiền của em thì em mới có quyền quay phim" và ra điều kiện vì là vi phạm lần đầu nên 1 là xoá clip, 2 là về cơ quan làm việc.

#tindoisong


#Yume