Xem Không được xem bảng tên CSGT, lái xe không xuất trình giấy tờ và cái kết

— Yume.vn —

Lái xe “cứng”, nhất quyết không chịu xuất trình giấy tờ


#Yume