Xem Không xi nhan đường cong chữ Y xin lập biên bản CSGT lại cho đi

— Yume.vn —


CSGT bắt lỗi xi nhan đường cong chữ y và cái kết!

tài xế xin biên bản để đóng phạt mà CSGT lại nhất quyết chỉ nhắc nhở và cho đi#Yume