Xem Láng với chả giềng :) – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< NGƯỜI BUỒN CẢNH CŨNG KHÔNG VUI BAO GIỜ >

” 3 Hôm nay , mỗi ngày con xe em móp 1 phát. Điếu hiểu lí do cho đến khi xem video này :(( “

Hàng xóm với nhau bao nhiêu năm , mà mỗi đêm a gõ búa không trượt phát nào vậy sao

-NTĐ-
Share : Lâm SW / Ký Sự Đường Phố
#Beatvn #Hangxom #SongnhunonYume.vn Xin cảm ơn mọi người đã xem!

Yume