Xem Liên kết vùng: chìa khóa cho EVFTA?

— Yume.vn —

Hơn 97% công ty của Việt Nam là vừa và nhỏ, và đại đa số các công ty này lại chưa biết, chưa hiểu rõ để có thể chuẩn bị và tận dụng các cơ hội về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).


#Yume