Xem LO NHIỄM ĐỘC TỪ RẠNG ĐÔNG, NGƯỜI DÂN ÙN ÙN ĐI KHÁM BỆNH

— Yume.vn —

LO NHIỄM ĐỘC TỪ RẠNG ĐÔNG, NGƯỜI DÂN ÙN ÙN ĐI KHÁM BỆNH
thông báo tiếp về sự cố ô nhiễm hóa chất sau vụ cháy công ty Rạng Đông. Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trọng lượng thủy ngân phát tán ra môi trường, nhiều người dân rất lo lắng trước các tác động của thủy ngân lên sức khỏe. Nhiều người dân đã tập trung ở trước công ty Rạng Đông yêu cầu đối thoại với lãnh đạo công ty, thậm chí viết đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.


#Yume