Xem Lời nói gây tranh cãi của nữ sinh khi được đội hiệp sĩ trả lại xe bị mất

— Yume.vn —

sau khi bắt được tên cướp và tang vật, đội hiệp sĩ Bình Dương của anh Nguyễn Thanh Hải đã chạy gần 20km tìm đến nhà và trao lại xe cho khổ chủ. Tuy nhiên kế tiếp nữa, cô gái lại nói lời này…


#Yume