Xem Mai mối mẹ kế cho bố, Ngọc Trinh còn thân thiết với mẹ đến mức này đây!

— Yume.vn —

Có lẽ ít ai biết, người mẹ mà Ngọc Trinh vẫn luôn thân thiết lại không phải là mẹ đẻ của cô, thậm chí cô còn chính là người mai mối mẹ kế cho bố nữa cơ đấy! 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li #Lv


#Yume