Xem “Mầm non giải trí” Liên Bỉnh Phát: Thủ khoa đầu vào Đại học Tuy nhiên từng đi múa kiếm tiền nhận

— Yume.vn —


Từng là Thủ khoa Tuy nhiên Liên Bỉnh Phát đã làm siêu nhiều công việc khác nhau, thậm chí từng đi múa để nhận 70k/bài,… để đạt được thành công như hôm nay.

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ht #Ap #LienBinhPhat#Yume