Xem Màn tranh cãi giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và mẹ vợ cũ trước khi phiên toà diễn ra.

— Yume.vn —

Cả 2 đều đưa ra các hình ảnh bằng chứng về cuộc hôn nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ hồi còn ở Mỹ.


#Yume