Xem Mercedes-AMG GT 63S 2020 màu đỏ chứng tỏ nhiều người mê rồi!!! <3<3<3

— Yume.vn —

Mercedes-AMG GT 63S 2020 màu đỏ chứng tỏ nhiều người mê rồi!!! ♥♥♥
Đẳng cấp là mãi mãi, tuyệt của tuyệt phẩm!!!
Giá xe chưa thuế 167.016 EUR (khoảng 4,4 tỷ đồng).
#Thích_Ngắm_Xe


#Yume