Xem MIỀN BẮC: 6 NGƯỜI THIỆT MẠNG SAU MƯA LỚN

— Yume.vn —

MIỀN BẮC: 6 NGƯỜI THIỆT MẠNG SAU MƯA LỚN
Ngày hôm nay, ở miền Bắc mưa vẫn diễn ra Nhưng giảm cả về phạm vi và lượng mưa. Nhưng thiệt hại trong lần này là khá lớn khi có 6 người thiệt mạng, 1 người mất tích đa phần do chủ quan trong mưa lũ.


#Yume